Privatlivspolitik

Hos Bühlmann Holding ApS, herunder datterselskaber i Bühlmann-koncernen, prioriterer vi fortrolighed og
datasikkerhed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om vores behandling af personoplysninger og om de rettigheder, du som registreret er tillagt i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi beder dig læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Familien Bühlmann.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er formelt det selskab i Bühlmann-koncernen, som du er i kontakt med, fx når du booker et ophold, bestiller bord, søger job, samarbejder med eller
på anden måde er i kontakt med os.

 • Hotel & Gastronomi Scheelsminde ApS
  CVR: 28 28 22 06
 • PIER 5 ApS
  CVR: 41 51 83 75
 • Hotel & Gastronomi Nørre Vosborg ApS
  CVR: 33 75 22 29
 • Boutique Hotel Villa Provence ApS
  CVR: 40 96 65 52
 • Bühlmann Airport Hotel ApS
  CVR: 35 47 41 88
 • PEAK 12 ApS
  CVR: 10 28 83 47

Er du i tvivl om, hvem der er den dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til
at kontakte os.

Bühlmann Holding ApS
Adresse: Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV
CVR-nr.: 32 66 36 80
E-mail: Mia@buhlmann.dk
Telefonnummer: +45 98 18 32 33

 

2. Hvis du besøger vores hjemmesider

Når du besøger vores hjemmesider, vil vi i en række situationer behandle personoplysninger om dig. Følgende afsnit beskriver Familien Bühlmanns behandling af personoplysninger om besøgende.

 

2.1 Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmesider for blandt andet at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidernes funktioner samt for at forhindre misbrug og nedetid. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores
cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmesider første gang.
Du kan altid ændre dine cookie-indstillinger ved at trykke på det lille cookie-symbol i nederste venstre
hjørne af hjemmesiderne.

 

2.2 Hvis du anvender kontaktformularen på hjemmesiden eller i øvrigt kommunikerer med os

 

Typer af personoplysninger
Når du anvender kontaktformularen eller i øvrigt kommunikerer med Familien Bühlmann, indsamler og behandler Familien Bühlmann dine personoplysninger. Familien Bühlmann indsamler, behandler og opbevarer
følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse

Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mail.

 

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af din henvendelse
 • Generel kommunikation

Behandlingsgrundlag
Familien Bühlmann behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af
karakteren af din henvendelse.

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og services
  (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler
  vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

 

Videregivelse
Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne leverandører, der efter aftale med os sørger for at yde
den service, som du bestiller. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne levere
den ydelse, du efterspørger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du er kunde eller er ansat hos en af vores kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, henviser vi til afsnittet nedenfor.

 

2.3 Hvis du bruger vores bookingportal

Typer af personoplysninger
Når du anvender vores bookingportal, behandler Familien Bühlmann dine personoplysninger. Familien Bühlmann kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Dine betalingsoplysninger
 • Oplysninger om din ordre-/købshistorik
 • Oplysninger, som du giver, når du benytter vores bookingportal
 • Digitale fodspor (fx oplysninger om hvordan du bruger Familien Bühlmanns bookingportal)

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordre i Familien Bühlmanns bookingportal
 • Administration af forsendelser og returneringer
 • Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor
  vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven
 • Statistik og analyse

 

Behandlingsgrundlag
Familien Bühlmann behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i
  at markedsføre os overfor dig i de tilfælde, hvor et samtykke ikke er påkrævet, samt vores legitime
  interesse i at kunne føre statistik og analyse med henblik på at udvikle og forbedre vores tjenester
  (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).
 • Kontraktuelle forpligtelser: Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde den indgåede købsaftale med dig, herunder for at kunne levere de bestilte varer, håndtere reklamationer, returneringer
  osv. (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

3. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e)

Typer af personoplysninger
Familien Bühlmann indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring,
når du tilmelder dig nyhedsbrev(e). Familien Bühlmann kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer
af personoplysninger om dig:

 • Navn og e-mailadresse
 • Dit samtykke
 • Dine interesser (valgte hoteller)
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt materiale

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Markedsføring
 • Analyse og statistik

 

Behandlingsgrundlag
Familien Bühlmann behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Samtykke: Familien Bühlmann vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til
  dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

4. Hvis du søger job hos Familien Bühlmann

Når du søger om et job hos Familien Bühlmann, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med
rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger
Familien Bühlmann kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag
 • Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt
  information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel
  fremtræden
 • Resultater af personlighedstests, hvis du gennemfører sådanne
 • Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller
  som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte
 • Helbredsoplysninger, hvis den stilling, du har søgt, stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold
 • Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen
Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Familien
Bühlmann.

Behandlingsgrundlag
Familien Bühlmann behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger,
  du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt
  tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personlighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med
  rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at
  forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: Hvis vi ønsker at indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere,
  som du ikke har angivet som referencer i din ansøgning, gør vi kun dette, hvis vi har fået dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Hvis den stilling, du har søgt,
  undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold vil vi – efter konkret vurdering –
  bede om dit udtrykkelige samtykke forud for behandlingen af sådanne personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a).

5. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner mv.

Dette afsnit indeholder politikken for Familien Bühlmanns behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbejdspartnere, der samarbejder med Familien Bühlmann.

Indsamling af personoplysninger
Familien Bühlmann kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Familien Bühlmann
 • Når du har vist interesse for Familien Bühlmanns produkter og services, fx ved at give Familien Bühlmann dit visitkort
 • Når du samarbejder og kommunikerer med Familien Bühlmann

Typer af personoplysninger
Familien Bühlmann kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Familien Bühlmann, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser, bankoplysninger og kreditvurderinger (hvis
  der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance
med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

 

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, evaluering af kreditvurderinger, regnskabsførelse,
  revision, såvel som for at yde support
 • Koordinering og styring af opgaver
 • Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation
 • Gennemførelse af forespørgsler fra dig
 • Generel kommunikation
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering af eventuelle konflikter

Behandlingsgrundlag
Familien Bühlmann behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for
  at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder,
  herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx
  at forbedre og udvikle vores produkter og services. Behandlingen kan også være nødvendig for
  vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende
  (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for
  overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter
  (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

6. Hvis du besøger vores fysiske lokaliteter

6.1 Når du besøger vores hoteller og restauranter

Dette afsnit indeholder politikken for Familien Bühlmanns behandling af personoplysninger om gæster og
andre besøgende i Familien Bühlmanns hoteller og restauranter.

Typer af personoplysninger
Når du besøger et af Familien Bühlmanns hoteller eller restauranter, kan Familien Bühlmann indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Pas- og øvrige identitetsoplysninger hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning
 • Dine køb
 • Betalingsoplysninger
 • Fødevarepræferencer (fx ved besøg i vores restauranter)
 • Foto- og videomateriale i forbindelse med overvågning af vores lokaliteter

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Gennemførelse af dine reservationer, herunder administration af dit ophold hos os
 • Udsendelse af meddelelser til besøgende (fx link til gæstebog)
 • Opfyldelse af gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Videoovervågning – Se nærmere nedenfor

Behandlingsgrundlag
Familien Bühlmann behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for
  at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: I de fleste tilfælde baserer vi behandlingen af dine personoplysninger på vores
  legitime interesser i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende samt i at beskytte
  vores fysiske lokaliteter. Herudover baserer vi behandlingen af dine personoplysninger på vores
  legitime interesse i at planlægge og evaluere et besøg (databeskyttelsesforordningens artikel 6,
  stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af oplysninger om dine betalingsoplysninger og dine køb er nødvendig for overholdelsen af gældende bogføringslovgivning, momslovgivning og markedsføringslovgivning (databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c). Visse identifikationsoplysninger er nødvendige for overholdelsen af pasbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om udlændinges adgang
  her til landet (databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c).

Særligt om videoovervågning
Vi har installeret videoovervågning af kriminalpræventive og tryghedsskabende årsager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt databeskyttelsesloven § 8, stk. 3. Der er opsat skiltning i de områder, som overvåges.

Optagelserne vil kunne blive gennemgået i tilfælde af konkret mistanke om besøgendes eller andre personers kriminelle handlinger, overtrædelse af Familien Bühlmanns politikker og retningslinjer, interne/eksterne
revisioner eller med henblik på afklaring af tvister.

Vi kan videregive optagelserne til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed, herunder hvis fremlæggelsen er
underlagt lovkrav, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne
til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggelse, hvis du indgår i
optagelserne.

 

7. Hvis du besøger vores profiler på sociale medier

Dette afsnit indeholder politikken for Familien Bühlmanns behandling af personoplysninger indsamlet via
Familien Bühlmanns profiler eller sider på sociale medier.

Familien Bühlmann og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Familien Bühlmanns profil eller side på det enkelte
sociale medie. Familien Bühlmann overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger,
ved brug af tilgængelige værktøjer og midler, bedst muligt at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Familien Bühlmanns profiler eller sider på sociale medier.

Familien Bühlmann har profiler eller sider på følgende sociale medier:

Facebook (Facebook Ireland Ltd.)

 • Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
 • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Facebook her

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

 • LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
 • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på LinkedIn her

Instagram (Instagram, Inc.)

 • Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig her
 • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Instagram her

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de
opbevarer dine personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Familien Bühlmann og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger
om dig:

 • Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingen
Familien Bühlmann behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller
  sender os en besked
 • Markedsføring generelt

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem
 • For at give Familien Bühlmann statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Familien Bühlmann baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores
  legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på
  sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime
  interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til
  Familien Bühlmann, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg
  på Familien Bühlmanns profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine
  privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?
Udbyderne af sociale media kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
 • Eksternt med samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
 • Annoncører
 • Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
 • Forskere og andre akademikere

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med
i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

Du kan læse mere om, hvem Familien Bühlmann deler dine personoplysninger med, i afsnittet Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.

 

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et
eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen. Regnskabsmateriale, herunder personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringsloven, slettes tidligst 5 år efter udgangen af det regnskabsår, som oplysninger relaterer sig til.

 

Særligt om nyhedsbreve
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt.
Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevarer vi i to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Familien Bühlmanns legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Særligt om jobansøgninger
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Familien Bühlmann, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe
hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der
indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

 

Videoovervågning
Optagelser fra videoovervågning foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for Familien Bühlmann at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse.

 

9. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Familien Bühlmann leverer relevante ydelser. Det kan fx være IT-leverandører, mailudbydere og leverandører af IT-løsninger. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Familien Bühlmanns udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist
salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Familien Bühlmann har en legitim interesse i at
overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en
tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være
nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden
for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

 

10. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig
  (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter
  slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores
  nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

 

11. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler
dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

 • Bühlmann Holding ApS
 • Adresse: Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV
 • E-mail: Mia@buhlmann.dk
 • Telefonnummer: +45 98 18 32 33

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

 • Datatilsynet
 • Carl Jacobsens Vej 35
 • 2500 Valby
 • Telefon: 33 19 32 00
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk